Disclaimer & Privacy

Disclaimer:

Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele spelfouten in tekst. We houden ons aan de Europese Wet Koop op Afstand tenzij anders aangegeven in onze Algemene Voorwaarden. Daarom is het essentieel dat iedere bezoeker van deze online omgeving deze Algemene Voorwaarden doorleest. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade die optreedt als de klant zich niet aan onze Algemene Voorwaarden heeft gehouden of daarvan niet op de hoogte was.

Privacy Policy:

Om ergens te beginnen, moeten wij melden dat MijnBoetiek een webwinkel is met producten welke bestemd zijn voor volwassenen. Dat wil zeggen, onze producten mogen niet verkocht worden aan minderjarigen. U moet dus 18 jaar oud of ouder zijn om deze webshop überhaupt te mogen bezichtigen en/of bestellingen te mogen plaatsen. Wij geven dit wel aan met ons 18+ in onze footer, hiermee gaat u automatisch akkoord dat u 18+ bent. 

Hier bij MijnBoetiek vinden wij uw privacy erg belangrijk en verstrekken derhalve nooit uw persoonlijke gegevens aan derden. Uw bestelling wordt in een verpakking zonder opdruk discreet thuisbezorgd. Op deze manier waarborgen wij uw privacy.

De door u verstrekte informatie wordt alleen door MijnBoetiek gebruikt voor ons interne bedrijfsvoering. Uw gegevens worden opgenomen in ons klantenbestand.

Het Internet als platform:

Bij elke bezoek aan ons site wordt automatisch en tijdelijk uw IP-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele persoonsgegevens, maar alleen om de navigatie, bezochte pagina's en bestelde artikelen van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site te kunnen verbeteren.

E-mail adressen:

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat zij aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven.

Informatie:

Op verzoek verlenen wij aan onze klanten toegang tot alle informatie die wij van hun vasthouden. Tevens bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen. Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst via onze site gelden de Algemene Voorwaarden van MijnBoetiek.shop, waaronder dit privacybeleid. Dit wordt voor het aangaan van elke overeenkomst kenbaar gemaakt middels een verwijzing naar de tekst ervan.

Persoonsgegevens en Gegevensverwerking:

Om u een correcte en persoonlijke service te kunnen bieden hebben we een aantal gegevens van u nodig. We vragen u deze gegevens in te vullen mede dit voor ons noodzakelijk is om een bestelling goed af te kunnen handelen, zonder uw gegevens is dit uiteraard niet mogelijk. Wanneer u uw bestelling bij ons plaatst worden de volgende gegevens verzameld:

Identiteitsgegevens

Dit zijn gegevens die u zelf dient in te vullen tijdens het bestel- of registratieproces:

-naam en achternaam

-adres met huisnummer

-postcode

-woonplaats

-land

-e-mailadres

Deze gegevens gebruiken wij om uw bestelling te verwerken en uw pakketje zo snel mogelijk bij u te bezorgen. Uw e-mailadres is daarbij nodig om de orderbevestiging te verzenden, zo dat u altijd in bezit bent van een bewijs van uw bestelling. Ook wordt uw e-mailadres gebruikt om met u te kunnen communiceren betreft uw bestelling.

Betalingsgegevens

Bij de registratie van betalingsgegevens noteren we alleen het totaalbedrag en uw betaalwijze. Uiteraard worden bankgegevens niet opgeslagen en is elke betaalmethode beveiligd.

MijnBoetiek.shop verwerkt en bewaart gegevens voor administratieve doeleinden, namelijk de betaling van uw bestelling.

Wij maken gebruik van een payment service provider Mollie geheten, deze provider is onafhankelijke derde partij die 100% waarborgt voor u veiligheid met veilige SSL-verbindingen. Deze verbinding garandeert veilige transactie met u en uw bank.

SSL is de sterkste vorm van encryptie ( versleuteling ) die voorkomt dat kwaadwillende uw gegevens zouden kunnen gebruiken. Ook vanuit het buitenland vinden alle betalingen plaats via een veilig SSL-verbinding. Meer informatie over Mollie en haar werkwijze vind u hier

Beveiligde pagina's 

De online betaalmogelijkheden zijn beveiligd, deze pagina's zijn beschermd met SSL waardoor uw gegevens versleuteld worden verzonden. Als u op "Eiegnschappen" klikt krijgt u een venster met de verbindingsgegevens. Bij "Verbinding" staat dat het om een SSL-verbinding gaat.

Periode van opslag

Bij MijnBoetiek, gezien we werken niet met coockies of nieuwsbrief slaan uw gegevens op voor de kortste begrijpelijke tijd, gedurende 14 dagen van de dag van bestelling. Na de 14 dagen periode worden uw gegevens van ons systeem verwijderd. 

Geheimhouding

De personen die handelen onder het gezag van de verantwoordelijke, alsmede de verantwoordelijke zelf en zij die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van LightspeedHQ- en TransIp. LightspeedHQ en TransIp verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kunnen deze partijen metagegevens verzamelen over het gebruik van diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. LightspeedHQ en TransIp heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. LightspeedHQ en TransIp is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. 

Terug naar Home